แบบฟอร์ม (ยืนยันผู้มาขอร่วมรับปริญญา )

แจ้งเตือน !

ลงทะเบียนยืนยันเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึง 27 สิงหาคม 2565

ตารางข้อมูล (รายชื่อบัณฑิต)