แบบฟอร์ม (ยืนยันผู้มาขอร่วมรับปริญญา )

แจ้งเตือน !

ลงทะเบียนยืนยันเข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึง 20 สิงหาคม 2566

ตารางข้อมูล (รายชื่อบัณฑิต)